CHIỀU LỮ THỨ / BUỒN LỮ THỨ

 

CHIỀU LỮ THỨ

Nắng ngủ trên cành dỗ giấc say
Giục chim về tổ tiễn chân ngày
Chiều còn bãng lãng bên bờ vắng
Đêm vội nhá nhem suốt dặm dài

Lê gót tha hương mờ cát bụi
Nghe sầu viễn xứ mịt trời mây
Cho ta xin khói hoàng hôn trước,
Ấp ủ hồn quê thương nhớ đầy.

Quang Tuấn
(trích tập thơ Quê Hương của Quang Tuấn, trang 17).

=============

Họa thơ Quang Tuấn (sau khi anh mất mấy ngày)

BUỒN LỮ THỨ

Nắng chiều rớt nhẹ giục hồn say
Mấy cánh chim bay tiễn cuối ngày
Mây tím hoàng hôn giăng phố vắng
Đêm mờ sương giá trải đường dài

Bước đi chân mỏi trời nghiêng dốc
Nghĩ đến thân gầy tóc kết mây
Mong ước thời gian quay trở lại
Về quê ta tắm nước sông đầy!

Nguyễn Cang

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang       Văn Nguyễn Cang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s