Lỗi hẹn

Mười năm chưa trở lại quê hương,
Mong một ngày về, bớt vấn vương.
Bỏ lớp ra đi từ dạo ấy ,
Cổng trường  khép kín, chạnh lòng thương.

Hơn một lần anh đổ bến mê,
Hẹn  em nối lại mối tình quê.
Nay hè lặng lẽ trôi đi mãi,
Anh vẫn ngồi đây chẳng chịu về !

Nhớ lời  nguyện ước nói sao đây ?
Trăm đắng nghìn cay  cứ ngập đầy.
Bóng nhỏ đường chiều ai đứng đợi ?
Bên trời hiu quạnh tóc em bay.

Chốn ấy nơi nầy mãi nhớ nhau,
Nhớ nhau hạnh phúc lẫn sầu đau.
Xin em gắng đợi ngày mai tới,
Anh sẽ đền em… mắt  lệ trào !

Nguyen Cang

Trở về >>>  HOME       Thơ Nguyễn Cang       Văn Nguyễn Cang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s