Ai Cũng Có Một Lần

Ai Cũng Có Một Lần – Thơ Quách Như Nguyệt, Nhạc Nguyễn Hữu Tân