Bản Nhạc Tình Anh Tặng

Bản Nhạc Tình Anh Tặng – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Michel Minh Sơn