Chẳng bao giờ có nhau

Chả bao giờ mình là của nhau
Nên anh chớ hận, chớ buồn sầu
Bao nhiêu là bài thơ thương nhớ
Giữ làm gì chớ, thả bay đi
Anh hỡi anh ơi… buồn mà chi
Tình mình chẳng thật, có nghĩa gì?

Qua không gian ảo tình thắm thiết
Cảm giác, feeling sao mà thiệt?
Cứ ngỡ mình yêu, yêu thiết tha
Bây giờ tỉnh giấc mộng trầm kha
Mới biết thật ra là ảo ảnh
Tình yêu trên ảo quá mong manh

Mình có bao giờ là của nhau?
Không đâu anh ạ chẳng bao giờ
Tình mình vui vẻ, tình giả vờ
Tình mình thật sự chỉ tình hờ
Sao vẫn nhớ nhung?… chiều bơ vơ!

Như Nguyệt (13 tháng Bẩy, 2017)