Chợt Thấy Đời Hư Hao

Chợt Thấy Đời Hư Hao – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Ngô Bảo Quốc