Cuồng Si

Cuồng Si – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Ngô Bảo Quốc