Khi Em Về

Khi Em Về – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Nguyễn Hữu Tân