Một Chút Tình – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Đặng Vương Quân