Nếu không có tình yêu

Nếu không có tình yêu – thơ Như Nguyệt, nhạc Nguyễn Dũng, Tâm Thư