Tình Xa Vắng

Tình Xa Vắng – Thơ: Quách Như Nguyệt – Nhạc: Kiên Thanh