BIỂN VÀ TRĂNG

moonlitnight

BIỂN VÀ TRĂNG

Chỉ còn lại nửa vầng trăng phai,
Sóng vỗ đêm sâu biển miệt mài.
Đếm dấu chân côi hằn trũng cát,
Đo tình nghĩa nặng trĩu oằn vai.
Cuồng quay thổn thức trong hoang vắng,
Thương nhớ ngậm ngùi giữa đắm say.
Héo hắt tim ngân lời giã biệt,
Từ ly, tan hợp : nỗi đắng cay !

Con Gà Què 
(Galang 30/11/1980)


Bãi biển Galang 1

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s