BIỆT KHÚC

Quang cảnh tiễn người tị nạn đi định cư – Bến tàu Galang 1

BIỆT KHÚC

Còn đây một phút cuối này thôi,
Tàu sẽ đưa anh vĩnh biệt rồi.
Quên ánh trăng vàng cùng dạo bước,
Bỏ cơn sóng bạc chung vờn bơi.
Vấn vương không đủ nguôi sầu nhớ,
Lưu luyến chẳng tròn thỏa xót rơi…
Bịn rịn làm chi thêm chút nữa,
Buông tay chấp nhận mãi xa rời !
Con Gà Què
(Galang 28/11/1980)

9cf12aab61d273b67ae73d1ab764c9d1

Bài cảm ý  : CHỈ LÀ CHUỐC THẢM MUA SẦU

Chia ly nào chẳng lệ rơi?
Người đi biền biệt cuối trời cách xa
Tay buông lơi, mắt nhạt nhòa
Anh lầm lũi bước, thôi đà mất nhau
Xưa chinh chiến, nén thương đau
Giờ an hưởng, sao nghẹn ngào trong tim?
Nhớ thương chỉ biết kiếm tìm
Đêm dài mộng ảo bóng hình cố nhân
Thà  đành vĩnh biệt một lần
Còn hơn đày đọa bản thân suốt đời
Trăm năm duyên nợ do Trời
Tình buồn gặp lại, đổi dời được đâu?
Chỉ là chuốc thảm mua  sầu
V
ấn vương, lưu luyến, đêm thâu… lạnh lùng!!!
Saigon 30/11/2017- vkp phượng tím
(xin tặng người dưng)

Trở về  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s