NGHIỆT NGÃ 2

Có thể nào mình quên được nhau?
Hay là cố gắng chỉ thêm đau !
Tình yêu hoặc chính mầm oan trái,
Lặng lẽ cùng nhau gặm nhấm sầu !

Có phải cứ vờ như lạ xa,
Chính là đã thoát cõi ta bà?
Trái tim nhức nhối mùa đông giá,
Buốt lạnh hồn ta một bóng ma !

Nghiệt ngã cuồng quay trĩu nặng lòng,
Đọa đày sâu xoáy nát tan hồn.
Vì đâu bỗng chốc thành cay đắng,
Thắt nghẹn giữa đời mơ viễn vông !

Mộng mị hoang vu ngày dã thú,
Hồ đồ quạnh vắng đoạn trường ru.
Đêm dài chất ngất dâng sầu nhớ,
Quay quắt u mê dáng mịt mù !

Hun hút dấu xưa cổ tích trông,
Có còn gì nữa để hoài mong !
Sắp xong một kiếp đời tàn lụy,
Lưu luyến phù du chỉ trống không !
Con Gà Què

Trở về=>  Thơ Con Gà Què 3  *  Thơ Con Gà Què  *  HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s