CHỬI QUÂN HEO và những Bài Họa

*
Thế gian hiếm có đứa như mầy
Tục uống, phàm ăn cốt mập thây
Xương cốt tiền nhân điên đảo táp
Máu me đồng tộc ngả nghiêng say
Ngoảy đuôi, nhắm mắt quên nòi giống
Vục mặt, xụ tai hưởng lợi tài
Những tưởng đời là…“vinh hiển” mãi
Nào ngờ buổi nọ …bị phân thây!
Huỳnh Trương Ca
Hồng ngự 23/12/2016 

Bài họa :
Trâu cột ganh ăn tức hả mầy ,
Chửi tao gặm cỏ mập phình thây ?
Lương tâm để vất cho thằng tửng ,
Liêm sỉ đem dành tặng đứa say .
Biển đảo dâng không là quốc sách ,
Núi rừng bán sạch ấy gia tài .
Tụi bây thiệt đúng quân khờ dại ,
Mãi quốc cầu vinh mới sướng thây .
LHN

Tự họa bài thơ “CHỬI QUÂN HEO”:
NHẮN QUÂN HEO
Thằng bố “lên mâm”… tới lượt mầy
Chạy trời khó thoát …họa phanh thây!
Thủ dao, “đồ tể” …”xin tí huyết”l
Chực mõm, “đồng liêu” …”lúy túy say”
“Man – hắt”, siêu xe … đành đổi chủ
“Hót – gơ”, thê thiếp … phải sang tay.
Khôn hồn phản tỉnh tìm đường sống
Lú lẫn …thôi rồi Lượm (ơi) …nát thây!
Huỳnh Trương Ca

Mời họa tiếp !

 

Trở về >>> Thơ Lê Hữu Nghĩa  *  HOME

Đọc thêm >>> Chuyện ngắn Lê-hữu-Nghĩa

Nhạc Lê-hữu-Nghĩa & Con Gà Què