E – NGẠI và những Bài Họa

Bài Xướng : E – NGẠI

Bước tới vườn thơ chẳng dám vào ,
Trong lòng cảm thấy cứ nao nao .
Làm sao biết được người bên ấy ,
Lý tưởng hợp nhau hay tự hào .
Nét bút đa tình mơ mộng thắm ,
Mực xanh vô cảm lạc hồn đau .
Ngàn năm dễ mấy tri âm ngộ ,
Bất chợt quen nhau luyến mến chào .
HLO ( Jan,08/18 ) 

Bài Họa 1 : XIN ĐỪNG NGẠI

Vườn luôn mở rộng cổng : mời vào,
Đã biết nhau rồi, chớ núng nao.
Vung bút để vang danh nữ kiệt,
Mở lòng cho rạng mặt anh hào.
Trải bao năm tháng tha hương hận,
Quá nửa đời người biệt xứ đau.
Mượn mấy vần thơ mong khỏa lấp,
Cùng vui xướng họa… Nhóm xin chào.
Con Gà Què (Jan. 09, 2018)

Bài Họa 2 : ĐỪNG NGẠI

Vườn thơ mở cửa hãy đi vào
Tới đó rồi thì chẳng thấy nao
Thủ túc huynh sư mừng đón tiếp
Anh em học hỏi đấng văn hào
Vần thơ bút pháp chung nghiên cứu
Độc giả hài lòng chẳng phải đau
Thi phú ngàn năm con cái đọc
Hân hoan cháu chít đón tay chào
Trần Đông Thành

Bài Họa 3 : BỠ NGỠ

Vườn thơ rộng mở lại không vào?
Nghĩ ngợi bâng quơ dạ não nao?
Bạn hữu luận bàn trao thế sự
Anh em bình hoạ vọng thi hào
Thơ văn châm biếm gây hào hứng
Thi phú khôi hài xoá nỗi đau
Năm mới vườn thơ oanh yến liệng
Xập xòe trước ngõ vạn câu chào.
Nguyễn Cang(10/1/18)

Bài Họa 4 : MẮC GÌ NGẠI .

Chim Oanh* nếu khoái cứ sà vào ,
Mắc mớ gì mà dạ phải nao .
Một gã cu li** gần xuống lỗ ,
Hai ông  giáo chức*** sắp nằm hào .
Quét vườn lão thọt**** đi không vững ,
Chăm kiểng mụ què***** mổ hết đau ​
Ai cản phang cho bình lục bát ,
Bồi thêm chậu tứ tuyệt dàn chào .
LHN
*HLO , **LHN , ***HN & NC , ****TĐT , *****CGQ

HỌA 5 : VƯỜN THƠ CHẲNG NGẠI

Vườn thơ xướng họa rủ nhau vào,
Thi hứng dâng trào chẳng thấy nao.
Nét bút ý thơ tung nhịp đối,
Dáng niêm nét giọng nối thi hào.
Lời êm gởi gấm dâng cao hứng,
Âm điệu cuồng quay xóa nỗi đau.
Nhị nữ nét ngài thân yểu điệu,
Tứ nam hùng dũng đón thơ chào.
HỒ NGUYỄN (10-01-18)

Bài Cảm  tác : THÊM MỘT SẮC HOA

Đã tới thì mau thả bước vào
Vườn thơ cởi mở đón tâm giao
Anh em khắp chốn đều bạn hữu
Huynh đệ phương nao cũng ruột bào
Bóng Mát Sân Trường chào én lượn
Biển hồ xa cách tiếp gần nhau
Ăn mừng nhạn bé cùng vui hát
Lảnh lót trong thơ một cánh đào
XCQ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s