Dân Tây Tạng bị Trung Quốc xâm lược đàn áp

 

Chắc chắn là cảnh này sẽ xuất hiện sau 4 năm nữa ở VN !!!

 FaceBook    Tùng Võ Thanh added 17 new photos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s