NGÔ THỜI NHIỆM BA LẦN PHẢN BỘI


Trang Kiến Hào

KIẾN HÀO

1.Lừa bạn phản thầy :

Xứ Bắc Hà thời chúa Trịnh Sâm (1739-1782) vua Lê chỉ còn hư vị, mọi việc đều phó hết cho chính phủ; còn các quan lo kéo bè kết cánh chống đối lẫn nhau, không nghĩ gì đến quốc kế dân sinh. Việc đem quân vào Nam đánh chiếm được Thuận Hóa và Quảng Nam càng khiến chúa tôi thêm kiêu căng, tự mãn. Cuối đời Trịnh Sâm, các quan trong triều chia làm hai phe, hoặc theo phe hoàng tử Trịnh Cán mà đứng đầu là Huy quận công và Tuyên phi Đặng thị Huệ, hoặc theo phe Thế tử Khải (Trịnh Tông) mà đứng đầu là bọn lão thần Khê trung hầu, Hồng lĩnh hầu và Tuân sinh hầu. Năm Canh Tý 1780,  Trịnh Sâm lâm bệnh. Bọn Khải bèn ngầm mưu làm phản cướp ngôi chúa. Việc cắt đặt chưa xong thì Trịnh Sâm khỏi bệnh.

 

Đọc tiếp … Ngô Thời Nhậm Ba Lần Phản Bội

Đọc thêm … Trang Kiến Hào

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s