Mẹ Nấm sẽ không nhận tội trước tòa, cáo trạng “chung chung” / Tòa Khánh Hòa sẽ xử blogger Mẹ Nấm ngày 29 tháng 6


23/06/2017 VOA Tiếng Việt

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Blogger Mẹ Nấm – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Một luật sư nói rằng blogger Mẹ Nấm không nhận tội, và sẽ bào chữa theo hướng tòa không có căn cứ để buộc tội.

Sau hơn 8 tháng giam giữ, chính quyền Việt Nam cho phép các luật bào chữa tiếp xúc hồ sơ vụ án và vào trại tạm giam gặp blogger tranh đấu cho nhân quyền trong tuần này.

Đọc tiếp … Mẹ Nấm sẽ không nhận tội trước tòa, cáo trạng “chung chung” / Tòa Khánh Hòa sẽ xử blogger Mẹ Nấm ngày 29 tháng 6

Aside | This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s