Mối Bận Tâm Xã Hội


Đức Giáo Hoàng Phao Lổ  VI đã ban hành thông điệp “ Mối Bận Tâm Xã Hội- Sollicitudo Rei Socialis”ngaỳ 30 tháng 12 năm 1987 hoằng dương nguyên tắc tôn trọng nhân phẩm vì nhân thế được tạo thành theo hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó chúng ta không những mến Chúa mà phải yêu người.

Tôn trọng nhân phẩm chẵng những trên bình diện giao tế phải giữ lễ, nghĩa, liêm sỉ với người mà trong đời sống hằng ngày còn phải được thể hiện qua hành vi tôn trọng những quyến lợi cá nhân và xã hội bằng cách tạo cho con người cơ hội tham gia vaò “các việc hình thành chính sách, chương trình, kế hoạch chính trị trên bình diện quốc gia, các định chế sinh hoạt xã hội trong cộng đồng phù hợp với phẩm giá con người”.

Đọc tiếp … Mối Bận Tâm Xã Hội

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s