Nhà báo Nguyễn Huy Toàn: Hôm nay anh lại viết thư


Kim Dung/Kỳ Duyên

Tác giả: theo FB Nguyễn Huy Toàn
.
Nhân đây anh cũng nhắc em mấy việc, từ hôm đầu tháng đến nay mấy anh em ở cơ quan bảo em đi Hà Nội hơi nhiều, anh biết em nhiều việc phải làm, nhưng đi nhiều vào giai đoạn này người ta bảo là đi chạy vạy mang tiếng cho em (Nguyễn Huy Toàn).
.
KD: Nhà báo Nguyễn Huy Toàn (Truyền hình CAND) lại vừa có stt về YB. Yên Bái mà chả …Yên. Cũng bởi bộ máy cán bộ “một người làm quan cả họ được nhờ”, hơn thế nữa, quan chức lại hư hỏng, làm giàu bằng… trò đánh bạc đến nỗi từng bị bắt. Bảo làm sao dân không đàm tiếu và … nỏ tin tư cách phẩm chất của họ. Gieo nhân nào gặt quả nấy là vậy!
————-
Em Thanh Trà thân mến!
Anh cứ…

View original post 1,439 more words

This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s