XỨ BẮC HÀ THỜI LÊ MẠT- Hồi cuối


 

Tâm trạng của sĩ phu Bắc Hà thời Lê mạt :

Xứ Bắc Hà hậu bán thế kỷ XVIII, chỉ trong một thời gian ngắn mà xảy ra dồn dập bao biến cố mang tính dấu mốc lịch sử, mà điển hình là sự trổi dậy của phong trào Tây Sơn, chỉ một lần ra Bắc đã quét sạch một chế độ đã tồn tại suốt hơn hai trăm năm, khiến mọi định chế, quy ước của thượng tầng kiến trúc phong kiến rung rinh tận cội rễ, nên sự hoang mang của sĩ phu Bắc Hà là điều dễ hiểu. Một số từ chối cộng tác với triều Tây Sơn, chấp nhận ở ẩn để giữ tròn khí tiết, giữ vẹn tấm lòng trung quân ái quốc với triều Lê, bởi vì phần nhiều đã từng hưởng lộc, chịu ơn mưa móc của vương triều cũ trải qua nhiều đời. Một số ra cộng tác với triều đại mới, hy vọng lập công, tạo sự nghiệp để đời, vì đã sớm thấy sự mục ruỗng, thối nát vô phương cứu chữa của chế độ Lê-Trịnh.

Đọc tiếp … XỨ BẮC HÀ THỜI LÊ MẠT- Hồi cuối

Đọc thêm … Trang Kiến Hào

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s