Nhạc sĩ Văn Giảng tức Thông Đạt – người cha đẻ Hành khúc “Lục Quân Việt Nam”


Image result for Nhạc Sĩ Văn Giảng

Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa Hành Khúc

Tiểu Sử Nhạc Sĩ Văn Giảng

Nhạc sĩ Văn Giảng sinh ngày 12 tháng 5 năm 1924 tại Huế. Xuất thân trong một gia đình trung lưu có truyền thống về âm nhạc; ông nội của Văn Giảng là một nhạc sĩ cổ nhạc, ngay từ bé Văn Giảng đã tỏ ra những năng khiếu về âm nhạc. Ông bắt đầu tập chơi mandoline rồi sau đó đến guitare.

Đọc tiếp >>>Nhạc sĩ Văn Giảng tức Thông Đạt – người cha đẻ Hành khúc “Lục Quân Việt Nam”

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s