VN Sử Liệu Truyền Hình


BỘ PHIM ĐÃ ĐƯỢC LÀM DỰA THEO NHỮNG HÌNH ẢNH, TÀI LIỆU… VỀ LỊCH SỬ 35 NĂM ĐÔNG Á – ĐẶC BIỆT VỀ VN – TỪ BỊ ĐÔ HỘ ĐẾN ĐỘC LẬP, CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC, CUỘC CHIẾN HUYNH ĐỆ TƯƠNG TÀN, TỚI SỰ XÂM LƯỢC MIỀN NAM CỦA BỌN VIỆT CỘNG.

Xem tiếp … VN Sử Liệu Truyền Hình

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s