Little Saigon – Nam Cali có đường mang tên “Emperor Quang Trung”Ảnh: tuongdaiquangtrung.org

 

Một con đường ở thành phố Garden Grove, miền nam California, hôm 5 tháng 9 chính thức mang danh hiệu vị hoàng đế Việt Nam với chiến công hiển hách đánh tan quân Thanh. Bảng đường “Emperor Quang Trung” đã được treo lên thay thế bảng đường cũ “Business Center Parkway”. Đây là con đường dẫn vào khu vực Tượng Đài Vua Quang Trung trong khu thương mại đã khá sầm uất với đa số cửa hiệu, hàng quán, phòng mạch bác sĩ và văn phòng dịch vụ là của người Việt Nam.

Đọc tiếp …Little Saigon – Nam Cali có đường mang tên “Emperor Quang Trung”

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s