Thằng Cu kể chuyện chạy giặc…


Thanh Ton

Những chuyện không thể nào quên, về Huế…

Thằng Cu thì ngu, mù tịt chính trị, bởi lúc đó, Mậu Thân, thì nó còn ở truồng tắm mưa; cho nên chỉ là nhớ gì kể đó, kể về những chuyện mấy chục năm rồi, mà thằng Cu vẫn chẳng thể nào quên được…

Chạy giặc là cái từ mà dân Huế vẫn xài, mỗi khi có đánh nhau. Khi Việt Cọng đánh vào Huế trong Tết Mậu Thân, vào Mùa hè đỏ lửa 72, vào 75.
Có những chuyện mà trong đời người, dù xảy ra lúc còn rất nhỏ, mới có mười tuổi đầu, mà sau mấy chục năm rồi, vẫn không thể nào quên; chúng vẫn còn ám ảnh hoài và Mậu Thân ở Huế, đối với tôi, là vô số những mẩu chuyện không thể nào quên được như vậy!
Nhà tui ở khoảng giữa của Nam Giao và Bến Ngự, gần chùa Từ Đàm, kế bên Trường TH Nam Giao và cũng là nhà của thầy hiệu trưởng Lễ, anh ruột chị Nhã Ca. Khu nhà anh Lễ nầy cũng là nơi mà chị Nhã Ca có tả trong Tết Mậu Thân, khi viết về “bà Mẹ Giải phóng” trong tập truyện “Giải khăn sô cho Huế”.
Những ngày đầu tiên sau khi VC chiếm Huế, họ dùng chùa Từ Đàm làm nơi đóng quân, bắt công chức, thanh niên về trình diện, giam giữ ở đây và treo cờ “Mặt trận DT Giải phóng miền Nam” lên. Máy bay “Mỹ-Ngụy” bay ngang là họ cắc cù, máy bay vòng lại thấy cờ là bắn phá rồi gọi pháo binh từ mọi nơi, từ hạm đội Mỹ ngoài biển câu vào. Bắn qua bắn lại, VC treo cờ, đặt súng trong chùa, trong dân bắn lên; máy bay bắn lại… Cho nên dân tình vùng này, nhà tui ở đây, phải suốt ngày ở dưới hầm, rất nhiều người chết chóc, thương tật…
Trước cái chết vậy mà có những người rất lạ, họ chẳng sợ chết, và rất yêu thương đồng loại; bất chấp hiểm nguy ngày ngày vẫn đạp xe đem gạo cơm, thức ăn đi cứu trợ đồng bào. Và hình ảnh một ông già râu tóc rất dài, mà sau nầy đọc “Giải khăn sô cho Huế” tôi được biết đó là “Ông già Minh, một chí sĩ yêu nước, lứa HCM, từng ngồi thổi sáo trước phòng họp Hôi nghị Giơ Neo, phản đối chia cắt VN thành hai vùng…”, thỉnh thoảng lại tìm đến thăm và tiếp tế lương thực cho gia đình tôi. Ông là một người yêu nước thương người, già rồi vô hại, mà không biết tại sao sau này ông cũng bị VC bắt đi và giết hại, thủ tiêu mất tích…

Đọc tiếp … Thằng Cu kể chuyện chạy giặc…

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s