Tử cấm thành và Vạn Lý Trường Thành bên Tàu là những kiến trúc do người Việt vẽ kiểu


FB Đặng Chí Hùng added 2 new photos.

Vạn Lý Trường Thành bên Tàu do người Việt Trần Tích vẽ kiểuVạn Lý Trường Thành bên Tàu do người Việt Trần Tích vẽ kiểu

Vạn Lý Trường Thành do kiến trúc sư người Việt Nam tên là Trần Tích phác họa ra. Phần thiết kế chính theo phong cách Việt. Vợ của Trần Tích là bà Lưu Thị Thanh vượt muôn dặm sang Tàu thăm chồng Trần Tích đang bị bắt xây trường thành. Truy tìm tông tích nàng được biết chồng đã chết vì thời tiết khắc nghiệt giá rét, mặc dù công trình do ông thiết kế đã hoàn thành. Thơ của nhà thơ đời Đường tên Vương Hàn có nhan đề Lương Châu Từ đã để lại câu chuyện đó rằng:

“Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”

Tử cấm thành bên Tàu do người Việt Nguyễn An vẽ kiểuTử cấm thành bên Tàu, do người Việt Nguyễn An đảm trách

Đọc tiếp => Tử cấm thành và Vạn Lý Trường Thành bên Tàu là những kiến trúc do người Việt vẽ kiểu

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s