Mekong thành Biển Đông trên đất liền


Ngô Nhân Dụng

Ngôi nhà Việt Nam đang bị cướp tấn công phía trước và bị ăn trộm lẻn vào từ phía sau. Phía trước, là Biển Đông. Phía sau, là sông Cửu Long (Mekong). Tên ăn cướp này chính là Cộng Sản Trung Quốc!

Trong lúc gia tài của tổ tiên bị Trung Cộng đe dọa cả hai mặt trước sau như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng còn quá bận rộn lo nấu một “mẻ cám lợn;” lo thanh trừng các đối thủ trong đảng bằng những phiên tòa kanguru. Nguyễn Phú Trọng bỏ vô trong nồi cám heo đó tất cả những rác rưởi lượm được, từ Trầm Bê, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, có thể tới những Vũ Huy Hoàng, Vũ Nhôm, Lê Thanh Hải, vân vân và vân vân!

Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đang lo ôm “nồi cám heo” đó, thì Trung Cộng, sau khi đã nắm trong tay chính quyền Cộng Sản Campuchia, đang tiến từng bước trong thủ đoạn bành trướng, lấn áp hoặc mua chuộc các nước sống trong lưu vực sông Mekong. Dụng cụ chính Trung Cộng dùng trong “mặt trận thứ nhì” này là chương trình Hợp Tác Lancang-Mekong LMC). Lancang là tên con sông Mekong trong lãnh thổ Trung Quốc, đọc tên chữ Hán Việt là Lan Thương Giang (澜沧江).

Đọc tiếp => Mekong thành Biển Đông trên đất liền

Aside | This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s