Truyện ngắn Phan-quang-Nghiệp

untitled-copy

Phan Quang Nghiệp

–   CHS Khoá 2 Trịnh Hoài Đức Bình Dương .

(Vợ Châu Hoàng Anh cùng lớp / Khoá 2 THĐ )

  • Giáo Sư Trung Học  Tư Thục Hàn Thuyên và  Hùng Vương Tỉnh Quảng Ngãi
  • Biên Tập Viên Khóa I Học Viện CSQG VNCH .

  • Thiếu Tá Cảnh Sát VNCH

  • Tù Cộng Sản 17 năm .

  • Qua Mỹ theo diện nhân đạo (bệnh tật ZO 3)

  • Hiện định cư tại San Jose ,CA , Hoa Kỳ

=========================================================

Chị Út Tịch

Những Hội Ngộ Kỳ Thú

 

HOME

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s