Hoàn tất danh sách 168 quan chức Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky


Tổ chức BPSOS ở Hoa Kỳ vừa loan báo hoàn tất danh sách 168 quan chức chính phủ Việt Nam với đề nghị chính phủ Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky, vì đã vi phạm nhân quyền, sử dụng bạo lực đàn áp đối lập hoặc xung công trái phép đất đai của người dân.

Source: Hoàn tất danh sách 168 quan chức Việt Nam đề nghị Hoa Kỳ chế tài theo Luật Magnitsky

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s