‘Chúng tôi đấu tranh không vì giải thưởng’


Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có mặt trong buổi lễ nhận giải Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm sáng ngày 29 tháng 3 năm 2017 tại Hoa Kỳ vì cô đang bị giam cầm ở Việt Nam.

Source: ‘Chúng tôi đấu tranh không vì giải thưởng’

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s