MỸ NGỤY hay HÁN NGỤY


hoamunich

235b1“Mỹ Ngụy” hồi đó hay “Hán Ngụy” bây giờ?

By Stephen B. Young

Người Hoa Kỳ, hành nghề luật sư, thông thạo Việt ngữ (vợ người VN).

Không ngờ một người Mỹ lại rành lịch sử VN.

Bài được gởi qua email từ người bạn trong nước và dưới đây toàn bộ do ông tự viết, xin chia xẻ với mọi người, ở trong và ngoài nước tham khảo.

View original post 2,926 more words

This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s