Bàn Phé Đông Nam Á


Từ những tên lửa chú Ủn, đến giàn khoan Tàu chiếm biển Đông

Tàu tuy tháu cáy, nhưng Mỹ và đồng minh Mỹ không dám bắt !

Tự do hay là Chết, lựa chọn cuối cùng của dân tộc Việt Nam !

 

Phan Văn Song


1/ Cần một đại cách mạng, toàn dân nổi dậy, để cứu Việt Nam :

Rõ ràng ngày nay, Việt Nam ta đã mất vào tay Tàu Cộng rồi. Bằng chứng, hiện tượng gần đây nhứt là trước sức ép của Trung Cộng ở Biển Đông, đảng Cộng Sản Việt Nam đương quyền đã ươn hèn, nhịn nhục, thoái lui tại lô 136-03, nơi mà liên doanh Tây Ban Nha (Repsol)/Việt Nam đang khoan thăm dò dầu khí. Và dĩ nhiên, nhục nhã hơn, và cũng là một thiệt hại lớn cho đất nước, là phải chấp nhận bồi thường trên 300 triệu Mỹ Kim cho Tây Ban Nha. Cái đau đớn, và nhục nhã cho Việt Nam Cộng Sản, và cho toàn dân tộc Đại Việt ta, là Beijing (Xin lỗi quý thân hữu chúng tôi từ chối dùng những tên Tàu việt ngữ hóa) chỉ mới sơ sơ « đánh tiếng » đe doạ thôi – là đánh Trường Sa chúng ta, nếu Cộng Sản Việt Nam không chịu rút các chiến hạm đi –  mà Việt Cộng đã vội vã rút dù, vì hoặc, hèn nhát quá sợ cho « cái ghế của mình » ?  Hay vì – nếu thử hỏi – « đây là một màn kịch, một trò hề, một giả đò để giao nước Việt ta cho Tàu » ? Và thêm nữa, ngày nay, Tàu Cộng cũng càng khêu khích thêm, cho kéo giàn khoan HĐ760 cùng đoàn tàu hộ tống nhập vào vùng đó ! (Tàu viện cớ những vùng ấy thuộc vùng mà Tàu tự tuyên bố là vùng trong Đường Lưỡi Bò của Tàu).

 

Đọc tiếp …  Bàn Phé Đông Nam Á

Đọc thêm … Trang TS Phan Văn Song

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s