XỨ BẮC HÀ THỜI LÊ MẠT- Hồi 5


 

Hậu vận của Triều Lê :

Xứ Bắc Hà vẫn tự hào ngàn năm văn hiến, gọi Tây Sơn là “giặc mọi” hay “giặc lông đỏ”*, nhưng thực ra khi ấy (cuối thế kỷ XVIII) Thăng Long đang lâm vào cảnh loạn lạc, ly tán, tàn phai và thoái trào. Đạo đức suy đồi, các giá trị truyền thống bị đảo lộn, nạn mua quan bán tước, nhũng nhiểu hoành hành, khắp nơi đều là chiến trường. Những kẻ tự xưng trí thức khoa bảng chỉ thập thò nơi cung vua phủ chúa, gây bè kéo cánh, chăm chăm bắt bẻ lời nói của nhau hoặc kể tội người khác để lập công, bọn võ quan khi ở triều đình thì bẻm mép, giặc đến thì lủi nhanh hơn “heo bị lang đuổi”, có mấy ai còn ý thức vì dân vì nước.

 

Đọc tiếp … Xứ Bắc Hà Thời Lê Mạt – Hồi 5

Đọc thêm … Trang Kiến Hào

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s