Tìm thấy mồ chôn tập thể quân nhân VNCH tại Bình Dương, Việt Nam


(Tin cũ, đăng để giúp phổ biến tới những người liên hệ trong cuộc.)

Một số thẻ bài được tìm thấy khi khai quật mồ tập thể.

BÌNH DƯƠNG – Vào những ngày cuối năm ở hải ngoại, Hội HO Cứu trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa nhận được thư của một quả phụ gởi từ Việt Nam. Bà tên là Chu Thị Quyền, quả phụ cố Thiếu Tá Nguyễn Viết Thông. Thiếu Tá Thông thuộc ngành Quân Cụ, đã phục vụ qua các đơn vị: Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, Liên Ðoàn 333 Yểm Trợ Trực Tiếp và Sư Ðoàn 25 Bộ Binh.

Xem tiếp … Tìm thấy mồ chôn tập thể quân nhân VNCH tại Bình Dương, Việt Nam

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s