L.S. Trần Kiều Ngọc công khai thách thức: KHÔNG CHỐNG CỘNG !


Bằng một giọng nói đanh thép, luật sư TKN nói rằng những việc cô làm chỉ vì yêu thương chứ không phải vì chống cộng !
Xin hãy để ý nghe từ phút 25

Hữu Nguyên

BBT: Như đã từng khẳng định, Ba Cây Trúc chỉ muốn “xử sự” chứ không “xử người”. Những lời mà Trần Kiều Ngọc đã phát biểu qua bài viết dưới đây của Hữu Nguyên là bằng chứng hiển nhiên cho thấy cô này có tâm địa gian manh không thể biện bạch được. Cũng giống như câu nói của giám mục Bùi văn Đọc rêu rao trên tòa giảng rằng “ quý vị có ghét Việt Cọng thì cũng đừng bắt chúng tôi phải ghét họ“, thì lời phát biểu của ông giám mục này cũng chứng minh rằng ông dối trá hoặc có mắt mà như mù, họ (kể cả giáo hoàng Francis) thấy Cọng Sản giết người và phỉ báng Thiên Chúa mà vẫn buột miệng nói : Cọng Sản là người tốt, và chúng tôi không ghét họ, không cảm thấy bị xúc phạm bởi các hành động gian ác của họ dù rằng Đấng bị họ phỉ báng là Chúa của chúng tôi và người bị họ giết hại là anh em của chúng tôi .
Sự thật chỉ có một, những ai nói lệch khỏi sự thật đều là quỷ ma. (Matthew 5:37)

Đọc & Xem tiếp … L.S. Trần Kiều Ngọc công khai thách thức: KHÔNG CHỐNG CỘNG !

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s