LAN MAN CHUYỆN ĐI CẢI TẠO TƯ SẢN !


 

FB  Thanh Ton

Nếu như cần khái quát thật ngắn gọn về những ngày này thì tui xin kể lại như thế này. Bọn sinh viên(SV) chúng tôi lúc đó, những thằng đói rách nhất trong cả cái XH đang đói rách đó(những năm sau 30/4/75 rồi 76-77-78… cả nước đều bị ngăn sông cấm chợ; đảng ép dân vào HTX dân phản ứng ngầm không làm, ruộng vườn bỏ hoang năng suất tệ lậu… nên rất đói), bỗng dưng SV bị đảng tập hợp lại. Đảng bắt ngưng học đi theo đảng, theo CA… đi chiếm nhà, kiểm kê đồ đạc, đuổi những người dân Saigon vô tội ra khỏi nhà chỉ vì họ có chút ít tài sản mà phải bị đưa vào danh sách cải tạo tư sản công – thương nghiệp… Chiếm nhà và cướp hết tài sản rồi ép họ đi kinh tế mới(KTM) trong đau khổ, mất mát và nước mắt, và đảng gọi đó là chiến dịch Cải tạo tư sản công-thương nghiệp(CTTS…)
Cái chiến dịch đó khủng khiếp hơn nhiều những cơn ác mộng khủng khiếp nhất, đã đẩy rất nhiều người VN cùng đường sống phải tìm ra biển, liều mình đi vào chỗ chết; nên chắc chắn với rất nhiều người Saigon là nạn nhân lúc đó thì không thể nào quên được. Vì với ngay chính tôi, chỉ là một chứng nhân, người bị – được CS lùa đi tham gia; thì cho đến bây giờ, dù sau mấy chục năm đã qua rồi, mà tôi vẫn cứ còn nhớ mãi.
CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ – CTCTN tại SAIGON!

Đọc tiếp … LAN MAN CHUYỆN ĐI CẢI TẠO TƯ SẢN !

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s