“Kim liên tam thốn” – Gót sen ba tấc


Sẵn đang đọc 1 topic cực hay về các phụ nữ hoàng cung xưa, mọi người nhắc đến tục bó chân của phụ nữ Trung Hoa xưa. Tập tục này khi tui 18t đã đọc tác phẩm “Gió đông Gió tây” của Pearl Buck và “Kim liên tam thốn” của Phùng Ký Tài trong tủ sách của ba. Theo truyện này thì những người nào bó chân càng nhỏ thì càng danh giá, có một bà thiếp của bố nhân vật chính phải có người dìu đi vì bà béo quá và chân nhỏ quá. Lúc đó chỉ đọc cách thức bó chân đã thấy kinh hoàng, giờ nhìn những bàn chân bị bó thì thật là kinh dị, không thể tưởng tượng nổi vì đẹp mà người phụ nữ có thể chịu được đau đớn đến thế…

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s