Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền


media
Các thành viên Liên Hiệp Quốc đang bỏ phiếu bầu Hội Đồng Nhân Quyền ngày 28/10/2016.UN

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày 28/10/2016 đã bầu lại 14 thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền. Kết quả đã gây ngạc nhiên khi với một số phiếu rất khít khao, Đại Hội Đồng đã bác đơn của Nga, muốn tiếp tục làm thành viên Hội Đồng Nhân Quyền thêm một nhiệm kỳ nữa.

Thông tín viên RFI, Marie Bourreau từ New York cho biết thêm chi tiết :

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã gây ngạc nhiên khi bất ngờ bác đơn Nga muốn ở lại Hội Đồng Nhân Quyền. Matxcơva như vậy là đã trả giá cho việc can thiệp vào Syria và cho số phận hàng trăm ngàn thường dân bị kẹt trong chiến dịch bao vậy đông Aleppo.

Nga, Croatia và Hungary tranh nhau hai ghế dành cho Đông Âu. Nga chỉ được 112 phiếu trong lúc Croatia được 114 phiếu và Hungary 144, trên tổng số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc.

Đọc tiếp …. Liên Hiệp Quốc loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s