Ông Nguyễn Hùng Trương – Chủ nhà sách Khai Trí SaiGon


Fb Nga Bich Pham
*
NGU ĐỂ TRỊ
Trí – Phú – Địa – Hào
Đào tận gốc, trốc tận rể…
Chính sách ngu dân vào đến miền Nam, Ông là “nạn nhân trí thức” của cs
Ông Khai Trí
Ở trại tù Z 30 C Hàm Tân vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động , nhưng sớm hơn có một ông già lúc nào cũng với bộ quần áo trắng đã ngả qua màu cháo lòng đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân Bắc của tù đem đi. Sáng nào cũng vậy, ít ai biết Ông là ai.Người Sài Gòn gọi ông là “ông Khai Trí” (theo tên nhà sách – nhà xuất bản do ông làm chủ). Hết sức quảng bác nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động: từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam.

Đọc tiếp …. Ông Nguyễn Hùng Trương – Chủ nhà sách Khai Trí SaiGon

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s