VN sẽ đóng các mạng xã hội hiện hành. Nếu đóng Facebook, Youtube… thì sao?


H1-74-560x420

Tổng hợp 4 bản tin :

1. Nếu đóng Facebook, Youtube… thì sao?

2. Facebook, Google có ‘bỏ’ Việt Nam vì quy định đặt máy chủ?

3. Google, Facebook sẽ đóng cửa tại Việt Nam chỉ vì quy định mới này

4. Trước chuyện có thể không được sử dụng Facebook, YouTube, Google… tại Việt Nam, giới trẻ nói gì?

Đọc tiếp …  VN sẽ đóng các mạng xã hội hiện hành. Nếu đóng Facebook, Youtube… thì sao?

Aside | This entry was posted in Việt Nam. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s