Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông bài 1


 

2017-11-03  Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông  bài 1:

Tiền Đồn Nhơn Quyền Đầu Tiên Tại Á Đông

Phan Văn Song

Tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và báo chí Phóng Viên Không Biên Giới, sau một thời gian vắng mặt (tuy rất ngắn!) trên chiến trường đấu tranh cho một trong những quyền quan trọng nhứt của Nhơn quyền đang vực dậy, phát triển và tiến mạnh. Thật vậy ! Ba mươi năm sau ngày thành lập, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, tháng 7 vừa qua, năm 2017, mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Đông Bắc Á châu, tại Taï Peï – Đài Bắc, thủ phủ của một quốc gia gồm một hòn đảo nhỏ Taï Wan – Đài Loan và vài đảo phụ cận thuộc quận Fujian và quần đảo Pescadores.

Quốc gia nầy thường được gọi chung là Taï Wan – Đài Loan với 36 191 cây số vuông, tuy tên gọi thực thụ là Trung Hoa Dân Quốc, nhưng cũng thường được ngoại quốc gọi là Cộng hòa Trung Quốc – République de Chine hay Republic of China, với dân số tuy chỉ là trên 23 triệu dân thôi – 23 415 dân (xêm xêm bằng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước ngày mất nước) nhưng có một sức phát triển khá được sắp hạng trong những nước có sức phát tiển tiên tiến, một trong những quốc gia Tiểu Long của Á Châu. Tổng sản lượng cả nước là 536 Tỷ dollars US, đứng hàng thứ 22, nhưng với con số tổng sản lượng  mỗi đầu người là 20 925 dollars US đứng hàng thứ 38 trên 180 quốc gia trên thế giới.

Đọc tiếp …Phóng Viên Không Biên Giới – Bài 1

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s