Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông bài 2


017-11-10  Phóng Viên Không Biên Giới và Á Đông  bài 2:

 Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới – Reporters Sans Frontières

Vũ Khí Bảo Vệ Tự Do Ngôn Luận và Báo Chí

Phan Văn Song

Tuần qua, hân hạnh giới thiệu cùng quý thân hữu sự ra quân của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới, một cách thực thụ tại Đông Bắc Á, với một Văn Phòng đặc biệt chuyên đặc trách miền Bắc Á Đông (vụ), đặt tại Taï Peï, Taï Wan – Đài Bắc Đài Loan. Việc ấy chứng mình rằng, nếu về mặt kinh tế, phát triển miền Đông Bắc Á Đông mỗi ngày mỗi tiên tiến, tích cực thấy rõ ;  trái lại, tình hình chánh trị xã hội, từ tôn trọng quyền dân chủ của người công dân, đến hệ thống tương trợ xã hội hay tôn một trọng những quyền căn bản con người  như quyền người công dân được tự do cùng với nhà cầm quyển nhận những thông tin quốc tế hay quốc nội, tìm hiểu, trao đổi, đóng góp hay chỉ trích mỗi ngày mỗi xấu đi.

1/ Buổi Giao Thời Đầy Quyết Tâm Nhưng Vụng Về :

Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới – Reporters Sans Frontières là một tổ chức dân sự không phụ thuộc chánh quyền  – Organisation non gouvernementale ONG – Non Gouvernement Organisation NGO, quốc tế được nhà nước Pháp nhận là có lợi ích công cộng – reconnue d’utilitépublique, với tôn chỉ là bảo vệ quyền tự do báo chí và bảo vệ quyền nghiên cứu, săn tin, lấy tin và quyền điều tra cùng bảo vệ các nguồn thông tin, cung cấp tin cho những nhà báo. Được thành lập năm 1985, do bốn nhà báo : Robert Ménard, Rémy Loury, Jacques Molénat và Émilien Jubineau, với phương châm là « Không có Tự do cho báo chí, mọi Đấu tranh sẽ không có hỗ trợ – Sans une presse libre, aucun combat ne peut être entendu ».

Qua những thông cáo báo chí và điểu trần, Phóng Viên Không Biên Giới thường tự giới thiệu :

« Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới bảo vệ các nhà báo bị cầm tù và bảo vệ quyền tự do báo chí trong toàn thế giới, nghĩa là quyền được nhận thông tin và thông tin, chiếu điều thứ 19 của Bản Tuyên ngôn thế giới về các quyền Con Người ».

 

Đọc tiếp …Phóng Viên Không Biên Giới – Bài 2

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s