TUỔI GIÀ “ÔN CỐ TRI TÂN”


 

Lê Phương Lan

Những ngày tháng cuối năm tôi ngồi xuống tính sổ cuộc đời mình. Thứ tự  của các giai đọan này theo cụ Khổng được diễn nghĩa một cách nôm na thì con người bắt đầu lập thân từ năm ba mươi tuổi:

Tam thập nhi lập: Đến tuổi 30 thì sức tự lập mới bắt đầu vững vàng.

Tứ thập tri bất hoặc: Đến 40 thì có thể hiểu được lý lẽ, phân biệt phải trái.

Ngũ thập tri thiên mệnh: 50 thì hiểu biết mệnh trời dành cho mình.

Lục thập nhi nhĩ thuận: 60 khi nghe thấy điều gì “nghịch ý” sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Thất thập cổ lai hy: sống đến 70 xưa nay hiếm.

Bát thập đắc hi hi: sống đến 80 là vui lắm, cười tối ngày!

Cửu thập siêu thọ: sống đến 90 là “siêu” thọ rồi!

Bách thập niên giai lão: 100 tuổi thì quả là quá cỡ thợ mộc!

 

Đọc tiếp …TUỔI GIÀ “ÔN CỐ TRI TÂN”

Đọc thêm … Trang Cô Giáo Lan Lê

Aside | This entry was posted in Chuyện ngắn. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s