“Death by China” của Tiến Sĩ Navarro ( được dịch sang tiếng Việt )

 

Chết Dưới Tay Trung Quốc

 

 

225x225bb12743724_1103140089716812_7344006109968814216_n

 

ĐỐI ĐẦU VI CON RNG TRUNG QUC – LI KÊU GI THGII PHƯƠNG TÂY HÀNH ĐỘNG

PETER NAVARRO
TÁC GINHNG CUC CHIN TRUNG QUC SP ĐẾN

Nhng li khen ngi dành cho “Chết dưới tay Trung Quc”

“Bn thân tôi đã thoát khi nanh vut ca đảng Cng sn Trung Quc và bây giờ được hưởng mt cuc sng tdo M. Tt cmi người ở đất nước mà tôi yêu mến này cn phi hiu rng sxâm lăng đối vi quyn con người ca chính phTrung Quc không chdng li biên gii Trung Quc. Các lãnh đạo đảng Cng sn Trung Quc tin rng họ đang chiến đấu chng nn dân chvà tdo, và chng li bt kchính phnào đang htrcác giá trnày.
Chết dưới tay Trung Quc là cun sách hoàn ho để gii thích nhng nhà chiến lược ca Bc Kinh đang chiến đấu và đưa cuc chiến tranh đó ra toàn thế gii như thế
nào.”
Li Fengzhi, cu đặc v, BAn ninh Quc gia Trung Quc

“Ti thi đim có nhn thc cho rng Trung Quc là cường quc tiếp theo ca thế gii, cun sách này sẽ đặt schú ý vào mt khía cnh khác ca Trung Quc, mt đất nước dường như không sn sàng là mt thành viên có trách nhim ca tình hu nghvà tôn trng gia các quốc gia. Tht bi ca cng đồng quc tế trong vic xem xét hin thc Trung Quc này không chgây bt li cho phn còn li ca thế gii, mà chyếu cho người Trung Quc, Tây Tng, và nhng người đang phi hàng ngày đối mt vi các hu qunày.”
Bhuchung K. Tsering, Phó chtch, Chiến dch quc tế vì Tây Tng

“Là mt nhà báo được sinh ra và ln lên Trung Quc và đã viết báo vTrung Quc trong nhiu năm, tôi rt n tượng vi shiu biết rng ln ca các tác givcác vn đề ca Trung Quc và quan trng nht là shiu biết rõ ràng và sáng sut ni tình Trung Quc và mi quan hvi M.”
Simone Gao, Người dn chương trình và nhà sn xut giành nhiu gii thưởng ca chương trình Zooming In, TV triu đại Đường mi

“Smmt quan trng cho tt cngười M, Chết dưới tay Trung Quc là mt cun sách phải đọc trước khi đi mua sm tiếp Walmart – hay có thđi xếp hàng người tht nghip.”
Stuart O. Witt, Tng giám đốc, Cng hàng không và vũ trMojave; Phi công thnghim; tt nghip USN TOPGUN

“310 triu người Mnên bt đầu nghe nhng gì Peter Navarro và Greg Autry viết trong Chết dưới tay Trung Quc – vvic 1,3 tngười dân Trung Quc dưới schỉ đạo ca mt chế độ độc tài toàn trị đang hy hoi kế sinh nhai ca hnhư thế nào. Tiếng chuông tdo ca cun sách này nên đánh thc các nhà lãnh đạo Mra khi gic ngca họ để hcui cùng – cui cùng – nhn ra rng các chính sách kinh tế ca Trung Quc đang làm phá sn Hp chng quc Hoa K. Navarro và Autry mô tvic này đơn gin nht có th, và quan trng là chra cách để Mỹ đối phó vi mi đe da này.”
Richard McCormack, Nhà xut bn và biên tp,
Manufacturing & Technology News

“Ging như Paul Revere thi hin đại, cun sách này đưa ra nhng cnh báo khn cp nht vmt Trung Quc vi tư tưởng con buôn, bo hđang quân shóa nhanh chóng, đang phá hy mt cách có hthng nn kinh tế Mdưới biu nggidi v“tdo” thương mi- và cùng lúc đó làm suy yếu nghiêm trng phòng thquc gia ca chúng ta. Mi người dân Mcn đọc cun sách này và tt ccác Nghsĩ Mphi luôn mang nó bên mình.”
Ian Fletcher, Chuyên gia Kinh tế Cao cp, Liên minh vì mt nước Mthnh vượng

“Mt phát súng trường cc mnh nhm trúng đim chết ngay hng tâm Bc Kinh.”
Dylan Ratigan, Người dn chương trình MSNBC’s The Dylan Ratigan Show

Chết dưới tay Trung Quc là minh chng tiếp theo cho vic chúng ta <