“Death by China” của Tiến Sĩ Navarro ( được dịch sang tiếng Việt )

 

Chết Dưới Tay Trung Quốc

 

 

225x225bb12743724_1103140089716812_7344006109968814216_n

 

ĐỐI ĐẦU VI CON RNG TRUNG QUC – LI KÊU GI THGII PHƯƠNG TÂY HÀNH ĐỘNG

PETER NAVARRO
TÁC GINHNG CUC CHIN TRUNG QUC SP ĐẾN

Nhng li khen ngi dành cho “Chết dưới tay Trung Quc”

“Bn thân tôi đã thoát khi nanh vut ca đảng Cng sn Trung Quc và bây giờ được hưởng mt cuc sng tdo M. Tt cmi người ở đất nước mà tôi yêu mến này cn phi hiu rng sxâm lăng đối vi quyn con người ca chính phTrung Quc không chdng li biên gii Trung Quc. Các lãnh đạo đảng Cng sn Trung Quc tin rng họ đang chiến đấu chng nn dân chvà tdo, và chng li bt kchính phnào đang htrcác giá trnày.
Chết dưới tay Trung Quc là cun sách hoàn ho để gii thích nhng nhà chiến lược ca Bc Kinh đang chiến đấu và đưa cuc chiến tranh đó ra toàn thế gii như thế
nào.”
Li Fengzhi, cu đặc v, BAn ninh Quc gia Trung Quc

“Ti thi đim có nhn thc cho rng Trung Quc là cường quc tiếp theo ca thế gii, cun sách này sẽ đặt schú ý vào mt khía cnh khác ca Trung Quc, mt đất nước dường như không sn sàng là mt thành viên có trách nhim ca tình hu nghvà tôn trng gia các quốc gia. Tht bi ca cng đồng quc tế trong vic xem xét hin thc Trung Quc này không chgây bt li cho phn còn li ca thế gii, mà chyếu cho người Trung Quc, Tây Tng, và nhng người đang phi hàng ngày đối mt vi các hu qunày.”
Bhuchung K. Tsering, Phó chtch, Chiến dch quc tế vì Tây Tng

“Là m