Không ngờ ở Mỹ cũng có đường tên: Đường mòn Hồ Chí Minh.


 

VBF-Không ngờ ở Mỹ cũng có đường tên: Đường mòn Hồ Chí Minh. Hiện Andrew Đỗ đang vận động để bỏ tên con đường này đi. Con đường nhận được tên từ những thập niên 60.


Bản đồ Google cho thấy Ho Chi Minh Trail tại La Jolla, San Diego.

GSV Andrew Đỗ gởi thư đến đại diện HĐGS Hạt San Diego yêu cầu bỏ tên đường mòn HCM tại La Jolla

SANTA ANA – Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Hạt Orange, Luật Sư Andrew Đỗ hôm thứ Sáu, 18 tháng 8, 2017 đã gửi văn thư chính thức đến đại diện Hội Đồng Giám Sát Hạt San Diego, Giám Sát Viên Kristin Gaspar, Địa Hạt 3 để phản đối và yêu cầu đổi tên Đường Mòn Hồ Chí Minh, là con đường nối dài từ La Jolla Farm Road đến tận bãi biển, thuộc khu vực La Jolla nằm trong địa hạt 3, Hạt San Diego, mà từ thập niên 60, những người trượt sóng đã dùng con đường này để có thể đi tắt ra biển một cách nhanh chóng và đặt tên con đường này là Đường Mòn Hồ Chí Minh có trước đây trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam.

Những người này vô tình hay cố ý đã dùng tên của lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam, kẻ đã sát hại hàng triệu người dân vô tội Việt Nam và đã nhuộm đỏ nước Việt Nam bằng một chính thể Cộng Sản vô thần, phi nhân nhất trong lịch sử dân tộc Việt.

Đọc tiếp …Không ngờ ở Mỹ cũng có đường tên Hồ Chí Minh

Aside | This entry was posted in Sưu Tầm. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s